Projecten van SEC groep waar we trots op zijn.

SEC innovatie

Sensoty – Noorderplantsoen

Met Sensoty wordt groenbeheer in het Noorderplantsoen door gebruik te maken van sensoren realtime geoptimaliseerd.
SEC innovatie

KlimaatApp Groningen

Door het veranderende klimaat zijn steden kwetsbaar geworden. Om steden leefbaar, groen en veilig te houden ontwikkelen we tools die relevante informatie bevatten over het veranderende klimaat en inzicht geven in de maatregelen die inwoners kunnen nemen.
SEC groen

Beleidsuitvoering openbare ruimte

Robbert Pals heeft namens SEC groen op basis van detachering een aantal beleidsmatige opdrachten uitgevoerd voor de gemeente Midden Groningen.
SEC tender

Gemeente Delfzijl

SEC groep heeft de gemeente Delfzijl ondersteund bij het opstellen van de aanbestedingsprocedure 'Bestrijding invasieve exoten in de gemeente Delfzijl 2019-2022'.