Sensoty – Donker Groep (Waterbedrijf Groningen)

Realtime inzicht in bodemomstandigheden en evidence bases beheeradviezen.
opdrachtgever

Donker Groep

dienst

SEC innovatie

start project

November 2020

einde project

December 2021

contactpersoon

Ruben Deddens

Waterbedrijf locatie De Groeve

Waterbedrijf Groningen is op de locatie in De Groeve bezig met diverse werkzaamheden. Donker Groep is verantwoordelijk voor het groenonderhoud en wenst tijdens de werkzaamheden zo veel mogelijk inzicht te verkrijgen in de invloed van de werkzaamheden op de bodem- en groenkwaliteit.
 

Realtime inzicht met Sensoty

Door het plaatsen van bodemsensoren ondersteunen we Donker Groep bij het bepalen van ingrijpmomenten het genereren van beheeradviezen op het juiste moment en op de juiste locatie. Op deze wijze dragen we samen met Donker Groep bij aan optimalisatie en versterking van de bestaande groenstructuren op het terrein van Waterbedrijf Groningen.
Verder praten?

Ruben Deddens praat graag verder over de mogelijkheden.

Wij werken onder andere voor deze opdrachtgevers.