KlimaatApp Groningen

Door het veranderende klimaat zijn steden kwetsbaar geworden. Om steden leefbaar, groen en veilig te houden ontwikkelen we tools die relevante informatie bevatten over het veranderende klimaat en inzicht geven in de maatregelen die inwoners kunnen nemen.
opdrachtgever

Gemeente Groningen

dienst

SEC innovatie

start project

september 2018

einde project

heden

contactpersoon

Ruben Deddens

Achtergrond

Het klimaat verandert, en vooral in stedelijk gebied neemt de druk toe om maatregelen te treffen. Naast het veranderende klimaat, wordt het in steden steeds drukker. De bevolkingsgroei in Groningen zal tot ten minste 2025 blijven aanhouden. Om de stad klimaatbestendig te houden, zijn maatregelen nodig. De private eigendommen kunnen een belangrijke rol spelen van de klimaatbestendigheid en leefbaarheid van steden. Uit onderzoek is gebleken dat tuinieren steeds minder populair wordt. Het gevolg hiervan is dat steeds meer tuinen in het stedelijk gebied verhard worden, met alle gevolgen van dien. Bovenstaande ontwikkelingen staan lijnrecht tegenover de Rijksambitie waarbij leefbaarheid en verduurzaming van steden centraal staat.

Beoogde resultaat

Een leefbare en toekomstbestendige stad waarin een duurzame en groene inrichting van private gronden de norm wordt, is de rode draad door het project. Door in te spelen op digitalisering en verbeelding, bewustwording creëren bij burgers en bedrijven over het belang van een weloverwogen invulling van hun eigendom. Door de ontwikkeling van een augmented reality applicatie waarbij groene maatregelen worden gevisualiseerd, de basis leggen voor het verwezenlijken van de ambities en voorop lopen door het reduceren van CO2 en het toekomstbestendig maken van stedelijk gebied.

KlimaatApp met augmented reality

Door het  beleid te vertalen naar praktische uitvoeringsplannen is een grote stap gezet richting het verduurzamen van woonwijken in de stad Groningen. Om dit te realiseren is het belangrijk dat de oplossingen gevisualiseerd en meetbaar gemaakt worden. Door gebruik te maken van een applicatie met augmented reality, kunnen maatregelen direct op een Smartphone of tablet geprojecteerd worden.
Verder praten?

Ruben Deddens praat graag verder over de mogelijkheden.

Wij werken onder andere voor deze opdrachtgevers.