Invasieve exoten – beheer, directievoering en toezicht

SEC groep heeft de gemeente Delfzijl ondersteund bij het opstellen van de aanbestedingsprocedure 'Bestrijding invasieve exoten in de gemeente Delfzijl 2019-2022'.
opdrachtgever

Gemeente Delfzijl

dienst

SEC tender

start project

juni 2019

einde project

december 2022

contactpersoon

Ruben Deddens

Opstellen beheerplan, aanbestedingsprocedure, directievoering en toezicht

Om groeiplaatsen van Reuzenberenklauw en Aziatische duizendknopen structureel te bestrijden heeft gemeente Delfzijl door SEC groen een beheerplan laten opstellen. Met dit plan is onder andere inzichtelijk gemaakt wat aan financiële middelen nodig is om de invasieve exoten structureel te bestrijden. Op basis hiervan heeft de gemeenteraad van Delfzijl budget vrij gemaakt voor de bestrijding van Reuzenberenklauw en Aziatische duizendknopen.
 

Aanbestedingsprocedure

De gemeente Delfzijl was voornemens een opdrachtnemer te contracteren die op eigen wijze zorgdraagt voor het bestrijden van invasieve exoten op gemeentegrond. Om een opdrachtnemer te contracteren, zijn we een nationale openbare procedure gestart volgens de ARW 2016. De gemeente heeft SEC groep daarbij gevraagd zorg te dragen voor het opstellen van de relevante aanbestedingsstukken, het opstellen van een opdrachtovereenkomst en het organiseren van de aanbestedingsprocedure.

Directievoering en toezicht

Gedurende de gehele uitvoeringsperiode vertegenwoordigen wij de opdrachtgever en begeleiden we het uitvoeringsproces. Naast de directievoering zijn we verantwoordelijk voor de toezicht tijdens de uitvoering, waarbij we optreden als aanspreekpunt voor alle partijen die betrokken zijn tijdens de uitvoering. Naast het omgevingsmanagement zijn we verantwoordelijk voor het dagelijks toezicht waarbij we zorg dragen voor het bewaken van de kwaliteit, planning en financiën.
Verder praten?

Ruben Deddens praat graag verder over de mogelijkheden.

Wij werken onder andere voor deze opdrachtgevers.