Sensoty applicatie

Door beheerplatform Sensoty worden preventieve en correctieve onderhoudsmaatregelen sneller en efficiënter toegepast waardoor groen sneller herstelt en het de aandacht krijgt dat het verdient.

Realtime groenbeheer met Sensoty

Sensoty is het eerste volledig geautomatiseerde beheersysteem, waarbij boven- en ondergrondse sensoren worden geplaatst in het beheergebied. Sensoty vertaalt deze sensordata automatisch en realtime naar optimale beheeradviezen.

Sense, explain & maintain

Zodra schade aan bomen, gras en planten zichtbaar is, zijn vaak radicale en kostbare maatregelen nodig om herstel te bewerkstelligen. Om dit soort schade te voorkomen en te herstellen, ontwikkelde SecGroep een geautomatiseerd beheersysteem. Het systeem maakt gebruik van sensoren om zaken als bezoekersintensiteit, bodemtemperatuur, zoutgehalte, vochtigheid en bodemdichtheid realtime te controleren. Op basis van realtime sensordata waarschuwt het systeem de beheerders wanneer de grond bijvoorbeeld moet worden bewaterd, bemest of belucht.

Op deze manier kunnen preventieve en correctieve maatregelen sneller en efficiënter worden toegepast, waardoor groen sneller herstelt en het de aandacht krijgt die het verdient.

Het persoonlijke account

Door in te loggen op  sensoty.nl hebben opdrachtgevers altijd toegang tot de persoonlijke omgeving. Er kunnen meerdere locaties en sublocaties worden toegevoegd aan het account, zodat de opdrachtgever altijd een helder en volledig beeld heeft van de te nemen onderhoudsmaatregelen op alle locaties. De werking van het platform is zeer toegankelijk en gebruiksvriendelijk, waardoor het werken met Sensoty voor iedereen binnen de organisatie toegevoegde waarde oplevert.

Magisch advies

Altijd de juiste adviezen op de juiste plek door ons algoritme.

Gebruiker management

Geef al je gebruikers een beveiligde inlog.

Teams

Werk met je hele team in een online omgeving.

Rollen en rechten

Maak gebruik van ons handige rollen en rechten systeem.

Plannen van onderhoud

Geïntegreerd werkordersysteem voor planning van onderhoud

Updates

Updates worden automatisch en online doorgevoerd.

Verder praten?

Erik Schoenmaker praat graag verder over de mogelijkheden van Sensoty.

Wij werken onder andere voor deze opdrachtgevers.