Midden-Groningen: Domeinbeheerder groen

Inhoud project

Voor de gemeente Midden-Groningen ondersteunt SEC Groep het domein groen. De werkzaamheden bestaan uit het uitvoeren van beleid, beheer en technische vraagstukken die betrekking hebben op het taakveld groen. Hieronder wordt onder andere verstaan: het begeleiden van voorbereiden van aanbestedingstrajecten, het opstellen en toetsen van beheerplannen, het uitwerken van strategisch beheer en beleid en het toetsen van technische ontwerpen.

Onder begeleiding van: Ruben Deddens

Wij werken onder andere voor de volgende opdrachtgevers: