Gemeente Stadskanaal: Opstellen RAW-bestek ‘Vegen en onkruid op verharding hoofdwegen’

Inhoud project

In opdracht van de gemeente Stadskanaal is SEC groep gevraagd om de aanbesteding ‘Vegen en onkruid op verharding van de hoofdwegen’ binnen de gemeente Stadskanaal te verzorgen. Hierbij heeft SEC groep een RAW-beeldkwaliteitsbestek opgesteld om de wegen, fietspaden, parkeerplaatsen en overige verharding op het gewenste niveau te onderhouden.

Onder begeleiding van: Robbert Pals

Wij werken onder andere voor de volgende opdrachtgevers: