Gemeente Noardeast Fryslân: Opstellen van RAW bestekken onkruid op verharding

Inhoud project

Voor de gemeente Noardeast-Fryslân heeft SEC Groep de RAW bestekken voor het onrkuidbeheer op verharding opgesteld. Naarst het opstellen van de bestekken, begeleidt SEC Groep de directievoerder en voormannen tijdens de uitvoeringsfase.

Onder begeleiding van: Ruben Deddens

Wij werken onder andere voor de volgende opdrachtgevers: