Gemeente Noardeast Fryslân: Opstellen RAW-bestek maaien bermen en taluds

Inhoud project

In opdracht van de gemeente Noardeast-Fryslan mogen wij een RAW-frequentiebestek schrijven voor het onderhouden van de bermen, taluds en watergangen binnen de gemeente.

Onder begeleiding van: Robbert Pals

Wij werken onder andere voor de volgende opdrachtgevers: