Gemeente Groningen: Opstellen raamovereenkomst beheersen invasieve land- en waterplanten

Inhoud project

De gemeente Groningen is voornemens één of meerdere opdrachtnemers te contracteren die op eigen wijze zorgdragen voor het bestrijden van invasieve exoten op gemeentegrond. De gemeente heeft SEC Groep B.V. daarbij gevraagd zorg te dragen voor het opstellen van de relevante aanbestedingsstukken en de opdrachtovereenkomst.

Voor meer informatie over dit project neem contact met ons op via info@secgroep.nl of 050- 711 90 50.

Wij werken onder andere voor de volgende opdrachtgevers: