Aanbestedingsadvies

Overheden en marktpartijen kunnen bij ons terecht voor advies en begeleiding bij het organiseren en het voorbereiden, opstellen en indienen van een inschrijving op een aanbestedingsprocedure.

Succesvol inschrijven en aanbesteden

Voor advies en begeleiding bij het organiseren en het voorbereiden, opstellen en indienen van een inschrijving op een aanbestedingsprocedure kunnen overheden en marktpartijen rekenen op ons.

Overheden en bedrijven

Het deelnemen aan een aanbesteding is vaak complex en fouten hebben doorgaans een cruciaal gevolg. Met ervaring aan beide kanten van de tafel, staan wij de inschrijver met een open, doelgerichte en kritische blik terzijde.

We adviseren en begeleiden overheden bij het organiseren van een aanbestedingsprocedure. Wij voorzien hen van de nodige technische input voor de inhoud en geven een juridisch oordeel over de haalbaarheid en rechtmatigheid. Vanaf de voorbereidingsfase tot de uitvoeringsfase staan wij onze klanten terzijde met een praktische en oplossingsgerichte visie. Naast overheden adviseert en begeleiden we marktpartijen bij het voorbereiden, opstellen en indienen van een inschrijving op een aanbestedingsprocedure. Daarbij is het schrijven van EMVI plannen een van onze expertises. 

01

Samen

Wij werken liever samen met, dan voor een opdrachtgever. De klant staat centraal, waarbij wij ons zo flexibel mogelijk opstellen. Dit bereiken we door korte lijnen, heldere verwachtingen en duidelijke communicatie.

02

Flexibel

Om recht te doen aan de dynamiek van de organisatie of het project, zoeken we altijd naar de juist aanpak, welke is afgestemd op de organisatie. We zijn erg flexibel omdat we niet met vaste procedures of formules werken. We denken actief mee en kunnen daardoor de werkwijze altijd afstemmen op de behoefte van de klant.

03

Innovatief

Innovatie is bij ons een belangrijke pijler binnen de bedrijfsvoering. We willen optimaal aansluiten en voorop lopen bij ontwikkelingen in de markt. Vooruit denken, kansen zien en benutten. Wij voorzien de klant van de nieuwste ideeën en initiatieven, zodat we altijd innovatieve oplossingen kunnen bieden.

Verder praten?

Robbert Pals praat graag verder over de mogelijkheden.

Wij werken onder andere voor de volgende opdrachtgevers: