Category

Groen advies

Gemeente Groningen: Opstellen raamovereenkomst beheersen invasieve land- en waterplanten

By Groen advies

Inhoud project De gemeente Groningen is voornemens één of meerdere opdrachtnemers te contracteren die op eigen wijze zorgdragen voor het bestrijden van invasieve exoten op gemeentegrond. De gemeente heeft SEC Groep B.V. daarbij gevraagd zorg te dragen voor het opstellen van de relevante aanbestedingsstukken en de opdrachtovereenkomst. Voor meer informatie…

Read More

Gemeente Eemsdelta: Aanbesteding, directievoering en toezicht contract ‘bestrijding van invasieve exoten’

By Groen advies

Inhoud project Voor de gemeente Eemsdelta heeft SEC Groep de aanbesteding voor het bestrijden van invasieve exoten begeleidt. We hebben hiervoor alle relevante contractdocumenten opgesteld en zijn tevens verwantwoordelijk voor de directievoering en het toezicht tijdens de uitvoeringsfase. Onder begeleiding van: Ruben Deddens SEC groep inzetten voor uw project? Andere…

Read More

Gemeente Eemsdelta: Directievoering onderhoudscontracten bermen en sloten

By Groen advies

Inhoud project Voor de gemeente Eemsdelta verzorgt SEC Groep de directievoering voor het berm- en slootonderhoud voor drie percelen. We zijn hierbij verantwoordelijk voor het voorzitten en begeleiden van de bouwvergadering, alsmede alle voorkomende werkzaamheden tijdens de uitvoeringsfase. Onder begeleiding van: Ruben Deddens SEC groep inzetten voor uw project? Andere…

Read More

Midden-Groningen: Domeinbeheerder groen

By Groen advies

Inhoud project Voor de gemeente Midden-Groningen ondersteunt SEC Groep het domein groen. De werkzaamheden bestaan uit het uitvoeren van beleid, beheer en technische vraagstukken die betrekking hebben op het taakveld groen. Hieronder wordt onder andere verstaan: het begeleiden van voorbereiden van aanbestedingstrajecten, het opstellen en toetsen van beheerplannen, het uitwerken…

Read More

BuildinG: Project Proeftuin

By Groen advies

BuildinG: Project Proeftuin Inhoud project Op het Zernike terrein in Groningen is voor langdurige monitoring een bodemsensor ingegraven. Hierdoor kan via het Sensoty platform worden bekeken wat de actuele bodemdata is. Onder begeleiding van: Mitchell de Jong SEC groep ook inzetten voor uw project? Meer projecten van SEC groep: Wij…

Read More

Oosterhof Holman: Project Zernike

By Groen advies

Oosterhof Holman: Project Zernike Inhoud project De vraag was het ontwikkelen van een sensor gestuurd netwerk voor bewatering van het nieuw aangebrachte groen. Sensoty heeft hiervoor een aantal bodemsensoren ingegraven die volledig draadloos bodemdata doorsturen. Daarnaast heeft Pijtersen een druppelslang systeem aangelegd. Het Sensoty platform analyseert de bodemdata en bewaterd…

Read More

Gemeente Noardeast-Fryslân: Beheerplan KIK

By Groen advies

Gemeente Noardeast-Fryslân: Beheerplan KIK Inhoud project Voor de gemeente Noardeast-Fryslân ontwikkelt SEC groep een dynamisch beheerplan voor KiK Feanwâlden. Dit beheerplan is visueel, toegankelijk en gebruiksvriendelijk opgesteld, zodat de eigen dienst het beheerplan kan gebruiken tijdens het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. Onder begeleiding van: Lisa Bolt (Groen adviseur) SEC groep ook…

Read More

Gemeente Midden-Groningen: Zwerfafval

By Groen advies

Midden-Groningen: Zwerfafval Inhoud project In opdracht van de gemeente Midden-Groningen voeren we de projectcoordinatie en de subsidieaanvraag van het project ‘Zwerfafval? Samen aan de bak!’ Onder begeleiding van: Lisa Bolt (Groen adviseur) SEC groep ook inzetten voor uw project? Meer projecten van SEC groep: Wij werken onder andere voor de…

Read More