All Posts By

Ruben Deddens

Gemeente Groningen: Opstellen raamovereenkomst beheersen invasieve land- en waterplanten

By Groen advies

Inhoud project De gemeente Groningen is voornemens één of meerdere opdrachtnemers te contracteren die op eigen wijze zorgdragen voor het bestrijden van invasieve exoten op gemeentegrond. De gemeente heeft SEC Groep B.V. daarbij gevraagd zorg te dragen voor het opstellen van de relevante aanbestedingsstukken en de opdrachtovereenkomst. Voor meer informatie…

Read More

Gemeente Eemsdelta: Aanbesteding, directievoering en toezicht contract ‘bestrijding van invasieve exoten’

By Groen advies

Inhoud project Voor de gemeente Eemsdelta heeft SEC Groep de aanbesteding voor het bestrijden van invasieve exoten begeleidt. We hebben hiervoor alle relevante contractdocumenten opgesteld en zijn tevens verwantwoordelijk voor de directievoering en het toezicht tijdens de uitvoeringsfase. Onder begeleiding van: Ruben Deddens SEC groep inzetten voor uw project? Andere…

Read More

Gemeente Eemsdelta: Directievoering onderhoudscontracten bermen en sloten

By Groen advies

Inhoud project Voor de gemeente Eemsdelta verzorgt SEC Groep de directievoering voor het berm- en slootonderhoud voor drie percelen. We zijn hierbij verantwoordelijk voor het voorzitten en begeleiden van de bouwvergadering, alsmede alle voorkomende werkzaamheden tijdens de uitvoeringsfase. Onder begeleiding van: Ruben Deddens SEC groep inzetten voor uw project? Andere…

Read More

Midden-Groningen: Domeinbeheerder groen

By Groen advies

Inhoud project Voor de gemeente Midden-Groningen ondersteunt SEC Groep het domein groen. De werkzaamheden bestaan uit het uitvoeren van beleid, beheer en technische vraagstukken die betrekking hebben op het taakveld groen. Hieronder wordt onder andere verstaan: het begeleiden van voorbereiden van aanbestedingstrajecten, het opstellen en toetsen van beheerplannen, het uitwerken…

Read More