Het Startup in Residence is een programma waarin diverse overheden Startups uitnodigen om innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor maatschappelijke uitdagingen die voortkomen uit landelijke, provinciale en regionale ambities. Waar de overheid bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken normaal gesproken in lange samenwerkingstrajecten terecht komt met grote invloedrijke partijen, kenmerkt de samenwerking met Startups zich door snelheid, aanpassingsvermogen en een jonge dynamiek. Door in een serie inzichten uit te diepen wat het SiR-programma is, hoe ambtenaren en Startups zich in dit programma behoren op te stellen en wat het programma oplevert, kan deze manier van werken sneller in een organisatie omarmd worden en kan leren van elkaar op dit vlak gestimuleerd worden.

Het verhaal van Sensoty

Ruben Deddens mocht namens SEC Groep het verhaal achter het succes van Sensoty delen. Tijdens een interview in het Noorderplantsoen vertelt Ruben over de succesvolle samenwerking met de gemeente Groningen en over de werking en toepassingen van het platform Sensoty.

Bekijk hier de video!